Facebook Ln

DANE TELEADRESOWE SAFEPLUS

SafePlus posiada obecnie osiem oddziałów: we Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie oraz w Poznaniu. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju.

 
Oddział Wrocław
ul. Jedności Narodowej 84/3
50-251 Wrocław
tel. +48 71 715 01 97
fax +48 71 715 01 98
 
 
Oddział Katowice
ul. Zawiszy Czarnego 9/71
40-872 Katowice
 
 
Oddział Warszawa
ul. Julianowska 35
03-338 Warszawa
 
 
Oddział Kraków
ul. Racławicka 60
30-017 Kraków
 
 
Oddział Rzeszów
ul. Spacerowa 31m/2
35-601 Rzeszów
 
 
Oddział Łódź
ul. Młynarska 98
91-843 Łódź
 
 
Oddział Szczecin
ul. Bat. Chłopskich 50/4
70-770 Szczecin
 
 
Oddział Poznań
ul. Długa 64
62-070 Zakrzewo k. Poznania
 
 
Dane do faktury:
SafePlus Sp. z o.o.
ul. Jedności Narodowej 84/3
50-251 Wrocław
NIP: 898-220-46-12
REGON: 022246468
KRS: 0000476895
www.safeplus.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 250 000,00 zł, opłacony w całości.