Facebook Ln

SafePlus nie tylko odnosi sukcesy w obszarze security i sieci komputerowych. Ostatnio poszerzyliśmy nasze kompensacje o partnerstwa z Microsoftem, Veeam, Dellem oraz Vmware. Zrealizowaliśmy również zaawansowany projekt z dostawą oraz wdrożeniem rozwiązań opartych na powyższych producentach u jednego z klientów public. Całość umowy to 615k PLN brutto.