Facebook Ln

Podpisaliśmy umowę na dostawę oprogramowania do GRC (Governance, Risk, Compliance). SecureVisio określane jest również jako SIRP - Security Incident Response Platform:
- mapowanie sieci oraz baza dokumentacji zasobów IT (CMDB) z uwzględnieniem procesów biznesowych (Situational Awareness SA),
- wsparcie procesu zarządzania incydentami poprzez playbooki plus automatyczne priorytety incydentów ze względu na wyniki analizy ryzyka i BIA (Business Impact Analysis),
- zarządzanie podatnościami z uwzględnieniem znaczenia podatnych zasobów w procesach biznesowych, wektorów ataków sieciowych,
- zaawansowane mechanizmy przetwarzania i korelacji zdarzeń,
- wsparcie dla kluczowych zdolności operacyjnych SOC (Security Operation Center).

Zachęcamy do zapoznania się z tą platformą, chętnie wykonamy testy, PoC czy pokażemy live demo. Zapraszamy do kontaktu.