Facebook Ln

Oprogramowanie Netwrix Auditor jest liderem pośród platform przeznaczonych do audytu i kontroli zmian oraz konfiguracji. Gwarantuje ono całkowitą przejrzystość tego, kto, gdzie i kiedy dokonuje w obrębie całej infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Netwrix Auditor jest liderem pośród platform przeznaczonych do audytu i kontroli zmian oraz konfiguracji. Dodatek do CyberArka PAS (Privileged Access Security - umożliwia organizacjom zarządzanie i monitorowanie wszystkich działań związanych z tożsamościami uprzywilejowanymi) pozwala na zwiększoną widoczność interakcji związanych z narzędziami CyberArk, w szczególności widoczność na koncie użytkownika z odpowiednimi danymi, kontrolowanymi przez uprzywilejowanego menedżera sesji oraz widoczność w działaniach związanych z hasłami. Natomiast moduł dla urządzeń sieciowych zapewnia pełny wgląd w zmiany konfiguracji tych urządzeń, monitorowanie logowań a także kontrolę sieci w celu skanowania zagrożeń i raportów o problemach sprzętowych.

Zapraszamy do kontaktu, posiadamy referencje z Netwrixa. Więcej informacji poniżej.

 

https://www.netwrix.com/download/QuickStart/Netwrix_Auditor_Add-on_for_CyberArk_Quick-Start_Guide.pdf

https://www.netwrix.com/download/QuickStart/Netwrix_Auditor_for_Network_Devices_Quick_Start_Guide.pdf