Facebook Ln

Następna osoba w naszej Spółce uzyskała certyfikat z zakresu zarządzania projektami. Tym razem PRINCE2 Foundation. Jest to kolejny krok na drodze do podnoszenia jakości świadczonych przez SafePlus usług w zakresie prowadzenia dużych projektów informatycznych. PRINCE2 cechuje podejście procesowe do zarządzania projektem. Definiuje szczegółowo siedem procesów najwyższego rzędu, które z kolei dzielą się na podprocesy. Obecnie trwają już przygotowania do kolejnego etapu czyli PRINCE2 Practitioner.