Facebook Ln

Poszerzyliśmy nasze usługi o możliwość wykonania audytu i wdrożenia ISO 27001. To międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Są to: polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie systemami i sieciami, kontrola dostępu, zarządzanie ciągłością działania, pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami. O etapach wdrożenia oraz korzyściach dla organizacji która posiada tą normę szczegółowo opowiedzą nasi certyfikowani konsultanci. Zapraszamy do kontaktu.