Facebook Ln

Po przeprowadzonym audycie finansowym za IQ 2023 i cały 2022 rok jedna z największych firm ubezpieczeniowych zwiększyła nam linię kredytową do 2,35 mln PLN u czołowego dystrybutora w Polsce. Pozwala nam to na jeszcze większą swobodę realizowania dużych projektów informatycznych bez konieczności angażowania własnych środków finansowych. Jest to też dowód uznania wiarygodności i stabilnej pozycji SafePlus na rynku IT.