Facebook Ln

Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł. Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Maksymalne dofinansowanie 255 000 zł. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 300 000 zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Zapraszamy do kontaktu, pomożemy w uzyskaniu wsparcia.