Facebook Ln

Drogi kliencie, kiedy chcesz rozszerzyć funkcjonalność Splunka aby w rozsądnej cenie obsługiwał PB logów, zastanawiasz się nad komercyjnym zakupem produktu Elasticsearch Xpack to zgłoś się do nas. Rozwiązanie oferowane przez nas to również dużo więcej niż prosty Syslog serwer. Energy Logserver to m.in. zawansowana centralizacja logów, zarządzanie użytkownikiem, tworzenie ról, integracja z AD, kontrola bezpieczeństwa dostępu do danych, generowanie raportów, eksport danych, rozliczalność pracy, moduł alertowy, podział uprawnień do obiektów, integracja ze Splunkiem czy Flowmonem. Oprogramowanie to sprawdziło się w pracy w złożonych infrastrukturach klientów a jest ciągle rozwijane pod kątem spełniania nowych wymagań klientów. Zapraszamy do kontaktu.