Facebook

Do jednego z klientów publicznych dostarczyliśmy rozwiązanie Netwrix Auditor. Gwarantuje ono automatyczny audyt całej infrastruktury IT, co z kolei zapewnia utrzymanie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Kluczową korzyścią jest bieżące monitorowanie zmian środowiska informatycznego i regularna ocena aktualnej konfiguracji systemu, po to aby wykrywać naruszenia zasad bezpieczeństwa i zapewniać pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami. Rozwiązania także zapewnia możliwość prowadzenia audytu i kontroli dla najważniejszych platform i aplikacji sieciowych.