Facebook

W maju 2018 roku wejdzie w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych RODO (GDPR)). Celem jest ujednolicenie zasad ochrony prywatności (danych osobowych) dla wszystkich obywateli UE. RODO wprowadza dużo nowości o których warto pamiętać: bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane, zgłaszanie naruszeń, nowe i rozszerzone prawa obywateli, ograniczenia profilowania, wyznaczanie inspektora ochrony danych osobowych, obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją, zgody, rozbudowanie obowiązku informacyjnego, ocena wpływu ochrony danych, transfer danych poza UE.
Oprogramowanie Netwrix Auditor gwarantuje automatyczny audyt całej infrastruktury IT, co z kolei zapewnia utrzymanie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Kluczową korzyścią jest bieżące monitorowanie zmian środowiska informatycznego i regularna ocena aktualnej konfiguracji systemu, po to aby wykrywać naruszenia zasad bezpieczeństwa i zapewniać pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami. Rozwiązania tego producenta zapewniają możliwość prowadzenia audytu i kontroli dla najważniejszych platform i aplikacji sieciowych. Obejmują najszersze spektrum kontrolowanych systemów oraz aplikacji, włączając w to Active Directory, Exchange, Windows Server, SharePoint, VMware, SQL, Office365, Azure, Oracle, NetApp i inne.
Nasi konsultanci pomogą Państwu wybrać rozwiązanie dostosowane do potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.