Facebook

Jeden z naszych pracowników uzyskał certyfikat IMPA na poziomie D. Certyfikat potwierdza wiedzę z zakresu najlepszych praktyk w zarządzaniu złożonymi projektami.

IPMA to międzynarodowa federacja stowarzyszeń zmierzająca do popularyzacji wiedzy na temat zarządzania projektami oraz integrująca środowisko project managerów na świecie. Stowarzyszenie zrzesza organizacje w ponad 50 krajach na świecie.

Jesteśmy przekonani iż ciągłe ponoszenie naszych kompetencji przekłada się na najwyższą jakoś świadczonych przez nas usług.