Facebook

CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

W ramach CYBERSEC wypracowywane są praktyczne rekomendacje, mające na celu bardziej efektywną walkę z cyberzagrożeniami, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym (poszczególne sektory gospodarki, kraje, Unia Europejska, NATO).

W tym roku znaczna część konferencji była poświęcona rozporządzeniu PE i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR/RODO).