Facebook
Cisco Umbrella zapewnia widoczność zagrożeń i ochronę przed nimi niezależnie od lokalizacji użytkownika i wykorzystywanych połączeń z Internetem. To chmurowa platforma bezpieczeństwa, która chroni wszystkich użytkowników zarówno podłączonych do sieci korporacyjnej, jak i pracujących zdalnie. Umbrella chroni przed znanymi oraz nowymi, dopiero pojawiającymi się zagrożeniami wykorzystującymi wszystkie porty i protokoły. Automatycznie blokuje dostęp do szkodliwych domen i adresów URL, IP oraz plików zanim jeszcze połączenie zostanie nawiązane lub plik ściągnięty. Funkcje i mechanizmy oferowane przez Cisco Umbrella:
- widoczność zagrożeń i ochrona niezależnie od lokalizacji i wykorzystywanych łączy,
- mechanizmy inteligencji pozwalające na zablokowanie ataków jeszcze przed ich uruchomieniem,
- najszerszy zakres wykrywania szkodliwych adresów internetowych i plików,
- Umbrella to otwarta platforma umożliwiająca łatwą integrację,
- wykrywanie i kontrolowanie wszystkich aplikacji SaaS,
- niezawodna i szybka łączność zapewnia wygodne dla użytkowników korzystanie z systemu.
 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi opiekunami klientów oraz konsultantami CCIE.