Facebook

Uzyskaliśmy status złotego partnera firmy RSA w ramach programu partnerskiego SecurWorld. Długoletnie partnerstwo z RSA pozwoliło nam na uzyskanie kompetencji oraz doświadczenia w oferowaniu i wdrażaniu rozwiązań tej firmy. SafePlus skupia się na dwóch grupach produktowych: SecurID Access i NetWitness Logs & Packets. Pierwsza to centralny system bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników np. za pomocą tokenów a druga to szeroko rozumiany SIEM. Gartner ocenia oba rozwiązania jako liderów. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.