Facebook
2018-07-03     Podpisaliśmy umowę na dostawę oprogramowania Netwrix
Do jednego z klientów publicznych dostarczyliśmy rozwiązanie Netwrix Auditor. Gwarantuje ono automatyczny audyt całej infrastruktury IT, co z kolei zapewnia utrzymanie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Kluczową korzyścią jest bieżące monitorowanie zmian środowiska informatycznego i regularna ocena aktualnej konfiguracji systemu...
więcej »
2018-06-08     Podpisaliśmy umowę na dostawę oraz wdrożenie FUDO
Z jednym z naszych klientów podpisaliśmy umowę na dostawę oraz wdrożenie FUDO od Wheel Systems. Prace mają się rozpocząć jeszcze w czerwcu a zakończyć w lipcu tego roku. Poza instalacją i konfiguracją sprzętu przeprowadzimy kilkudniowe szkolenie dla klienta. Przed wyborem platformy...
więcej »
2018-05-18     Sieci bezprzewodowe, planowanie, wdrażenie, site-survey
SafePlus w zakresie sieci WiFi to ponad 20 lat doświadczeń, ogromna ilość najróżniejszych wdrożeń sieci bezprzewodowych powiązanych z infrastrukturą klienta. Certyfikowani eksperci (Cisco CCIE i HPE MASE), profesjonalne narzędzia do planowania sieci oraz wykonywania pomiarów (korzystamy z Cisco Prime oraz...
więcej »